Disclaimer

0

Overogen en derden publiceren artikelen, videos, afbeeldingen en ander materiaal op Overogen.nl die vrij toegankelijk zijn voor iedereen die beschikking heeft over het internet. Overogen behoudt het recht om op elk moment de inhoud te verwijderen / aan te passen of specifieke onderdelen te verwijderen / aan te passen. Voor deze wijzigingen hoeft Overogen geen mededeling te plaatsen.

1.0 Aansprakelijkheid

Overogen heeft bij de totstandkoming van artikelen, videos, afbeeldingen en ander materiaal grote zorgvuldigheid betracht. Overogen kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld op het gebruik van de inhoud van de website Overogen.nl. De inhoud wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Overogen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade die het directe of indirecte gevolg is van het bezoeken van Overogen.nl. De volledige aansprakelijkheid, en dus ook de eventuele acties die de bezoeker neemt naar aanleiding van de verkregen informatie op Overogen.nl is voor de volledige verantwoordelijkheid van de bezoeker.

Er wordt op geen enkele wijze gegarandeerd dat de inhoud op Overogen.nl volledig, accuraat of actueel is. Ook wordt er niet gegarandeerd dat het gebruik van de beschikbare informatie kan leiden tot het gewenste doel dat de bezoeker voor ogen heeft. De aansprakelijkheid van eventuele acties naar aanleiding van de informatie op Overogen.nl valt te allen tijde voor de bezoeker en kan op geen enkele wijze verhaald worden op Overogen.

1.1 Websites van derden

Op Overogen.nl kunnen links naar derden zijn geplaatst. Deze externe links zijn bedoeld om de bezoeker meer informatie te verschaffen over een bepaald onderwerp. Overogen kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld over de juistheid en volledigheid van de informatie die te vinden is op externe websites. Daarnaast betekent het niet dat Overogen de beschikbare informatie op externe websites onderschrijft. Websites van derden zijn geplaatst om de gebruiker van Overogen.nl meer inzichten en meer informatie te verschaffen over een bepaald onderwerp. Eventuele acties van de gebruiker die naar aanleiding van informatie op externe sites te vinden is kunnen niet verhaald worden op Overogen.

1.2 Reacties van derden

Op Overogen.nl kunnen reacties van derden worden geplaatst. Deze reacties zijn onder andere zichtbaar onder de gepubliceerde content. Overogen is niet verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en inhoud van de gepubliceerde reacties door derden. Reageerders zijn altijd zelf verantwoordelijk voor het plaatsen van reacties. Overigens behoudt Overogen zich het recht om reacties, zonder aankondiging en zonder toestemming, van derden te kunnen verwijderen / wijzigen.

2.0 Voorbehoud bij medische informatie

Op Overogen.nl wordt onder andere informatie met een medisch karakter beschikbaar gesteld. Inhoud op Overogen.nl kan en moet nooit als basis voor medisch advies worden gebruikt. Overogen beoefent geen uitoefening der geneeskunde.


2.1 Onvolledige of onjuiste informatie

Gepubliceerde artikelen en content op Overogen.nl kunnen een medisch karakter hebben. Dit betekent NIET dat de inhoud als gezaghebbend kan worden beschouwd. Informatie op Overogen.nl kan onvolledig en onjuist zijn. Nieuwe inzichten in de medische wereld kan informatie op Overogen.nl onjuist, gedateerd, onvolledig en onjuist maken. Gepubliceerde artikelen en content op Overogen.nl is tevens niet geschreven door medici en/of medisch professionals. Voor een volledig en accuraat consult ga je naar een medisch specialist en kun je in principe nooit volledig vertrouwen op informatie die te vinden is op het internet.

2.2 Géén consultatie van een arts

Let op! Wanneer je medische vraagstukken hebt is het altijd zeer belangrijk om je te wenden tot een medisch professional. Een consultatie waar je op kunt vertrouwen vind je dus bij een arts, huisarts of andere medisch deskundige. Informatie die te vinden is op Overogen.nl kan NOOIT worden gezien als een medische consultatie. Ook kun je geen diagnose verkrijgen door het lezen van content op deze website. Houd bij het gebruiken van de website rekening met het feit dat geen enkel medische specialist betrokken is (geweest) bij het tot standkomen van de gehele website.

2.3 Gebruik van medicijnen

Het is belangrijk om bij medicijn gebruik altijd een erkend medisch specialist te raadplegen. Gebruik medicijnen dus nooit zonder voldoende informatie en betrouwbaar medisch advies. Lees altijd de bijsluiter van medicijnen, ook wanneer het medicijnen betreft die zijn toegestaan voor zelfmedicatie. Vraag altijd advies van een erkend medisch professional als er vragen zijn over de werking / bijwerkingen van bepaalde medicijnen. Raadpleeg tevens een arts wanneer er vragen zijn over de dosis van medicijnen. Verander nooit, zonder consultatie, de dosis van medicijnen.

3.0 Auteursrecht

Content van Overogen.nl mag nooit zonder schriftelijke toestemming van Overogen worden gekopieerd en/of worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Let op! Het is strafbaar om zonder expliciteite toestemming (schriftelijk) content – in elke vorm mogelijk – van Overogen.nl te gebruik voor eigen gewin. Overogen controleert op frequente basis naar plagiaat.

4.0 Privacyverklaring

Overogen respecteert de privacy van gebruikers en zal nooit persoonsgegevens gebruiken waar de gebruiker geen toestemming voor heeft gegeven.

4.1 Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Overogenop een veilige manier bewaard. E-mailadressen worden nooit onder reacties gepubliceerd. Een naam (nickname) wordt wel gepubliceerd, alsmede de reactie zelf. Houd er rekening mee dat reacties ook door Google worden geïndexeerd. Dit betekent dat reacties ook in de zoekresultaten van Google kunnen voorkomen. Als je niet wilt dat je eigen naam gelinkt wordt aan een reactie of artikel, geef dan een nickname (schuilnaam) op. Dit kan een zelfverzonnen naam zijn. Je hoeft dus nooit je eigen (familie)naam op te geven.

4.2 Achtergelaten reacties

Reacties worden door Overogen bewaard. In principe worden reacties nooit verwijderd en worden deze ook nooit aangepast door Overogen. Let wel dat Overogen reacties kan verwijderen / wijzigen zonder dat hier toestemming voor nodig is. Reacties worden verwijderd als deze niet in overeenstemming zijn met de algemeen geldende regels voor reacties.

4.3 Invullen van het contactformulier

Ingevulde gegevens via het contactformulier worden door Overogen bewaard zolang dat, naar aanleiding van de inhoud van het bericht, nodig is. Contactgegevens verzonden via het contactformulier worden niet aan derden vrijgegeven, tenzij dit wettelijk verplicht is. Je kunt contactgegevens die verzonden zijn via het contactformulier laten verwijderen door opnieuw een bericht te verzenden via het contactformulier. Als onderwerp moet duidelijk aangegeven worden dat de contactgegevens moet worden verwijderd.

5.0 Regels voor reacties

Elke bezoeker van Overogen.nl mag reacties plaatsen onder een gepubliceerde artikel. Uiteraard is de bezoeker zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de reactie. De bezoeker is altijd zelf aansprakelijk voor de geplaatste reactie. Door een reactie te plaatsen op Overogen.nl geeft de bezoeker Overogen gebruiksrecht over hetgeen de bezoeker heeft geschreven en accepteert daarbij automatisch dat het bericht voor onbepaalde tijd op de website gepubliceerd mag zijn. Daarnaast accepteert de gebruiker dat het bericht inzichtelijk wordt en blijft voor Overogen.

De volgende regels gelden voor alle gebruikers die een reactie willen plaatsen onder een gepubliceerde artikel op Overogen.nl:

  1. Reacties moeten relevant zijn en betrekking hebben op de inhoud van het artikel. Berichten die niets toevoegen of buiten de context van het artikel vallen zijn niet toegestaan.
  2. Reacties dienen voornamelijk inhoudelijk te zijn.
  3. Spamlinks zijn niet toegestaan. Reacties met links worden automatisch geblokkeerd.
  4. Kwetsende berichten zijn niet toegestaan. Houd het altijd netjes!
  5. Schunnigheden en seksuele opmerkingen zijn niet toegestaan.
  6. Alleen reacties geschreven in de Nederlandse taal zijn toegestaan. Reacties die (deels) onleesbaar zijn worden verwijderd.
  7. Het is niet toegestaan om privé e-mailadressen of privé informatie te delen.
  8. Reacties geschreven in louter hoofdletters zijn niet toegestaan.
  9. Pogingen tot linkbuilding is niet toegestaan.
  10. Plagiaat is niet toegestaan. Gebruik dus eigen geschreven werk als reactie in het reactieformulier.

Reacties die niet voldoen aan de door Overogen gestelde eisen kunnen worden aangepast / gecorrigeerd. Er moet gedacht worden aan het herstellen van typfouten / stijlfouten. Reacties die opmaaktechnisch niet voldoen aan de gestelde eisen kunnen worden aangepast. Wanneer reacties in de ogen van de redactie van Overogen niet gepast zijn, en dus tevens in strijd zijn met de voorwaarden voor het plaatsen van reacties, kunnen door de redactie worden verwijderd en/of worden aangepast.

6.0 Cookies

Klik op deze pagina voor meer informatie over het cookiebeleid.

7.0 Wijzigingen

Overogen kan wijzigingen in de Disclaimer, Privacy en Regels doorvoeren. Overogen hoeft deze wijzigingen niet aan te kondigen en/of kenbaar te maken. Het is daarom raadzaam om de Disclaimer, Privacy en Regels regelmatig te raadplegen. Op die manier ben je altijd op de hoogte van de laatste wijzigingen.

Delen.

Laat uw reactie achter en help andere bezoekers

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.